O programie

jeMY zdrowo w Gdańsku !

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE ORAZ REGULAMIN UCZESTNICTWA

W odpowiedzi na sygnalizowaną przez gdańskich rodziców potrzebę poprawy jakości żywienia oraz poprawę komunikowania o składzie posiłków, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia stworzył program mający na celu poprawę jakości żywienia dzieci i młodzieży na terenie gdańskich placówek oświatowych, zgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Program realizowany będzie na przestrzeni trzech lat, obejmując swoim zasięgiem 140 placówek oświatowych. Program „Gdańsk-jeMY zdrowo” skierowany jest do wszystkich gdańskich przedszkoli i szkół, w których odbywa się żywienie zbiorowe.

Rok 2015/2016 -pilotaż Rok szkolny 2016/2017Rok szkolny 2017/2018Rok 2018
5 szkoleń 10 szkoleń 15 szkoleń 5 szkoleń
25 placówek oświatowych 40 placówek oświatowych 60 placówek oświatowych 20 placówek oświatowych
Nabory zakończone Nabory zakończone  Nabory zakończone Nabory zakończone

 

W roku szkolnym 2015/2016 roku do programu przystąpiły placówki oświatowe:

Przedszkola:  nr 4, nr 11, nr 22, nr 23, nr 33, nr 43, nr 46, nr 51, nr 52, nr 54, nr 60, nr 75, nr 81, Niepubliczne Królestwo Fantazji,

Szkoły podstawowe: nr 12, nr 42, nr 44, nr 60, nr 61, nr 79, nr 80,

Gimnazja: Gimnazjum nr 11

Zespoły szkół: ZKPiG nr 13, ZKPiG nr 33, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa

 

W  roku szkolnym 2016/2017 do programu przystąpiły placówki oświatowe:

Przedszkola: nr 1, nr 15, nr 16, nr 34, nr 57, nr 62, nr 66, nr 86, nr 87, nr 88, Niepubliczne Fregata, Niepubliczne Biały Kotek, Niepubliczne Kot Edward,

Szkoły podstawowe: nr 8, nr 14, nr 15, nr 17, nr 21, nr 39, nr 45, nr 47, nr 50, nr 59, nr 69, Niepubliczna Fregata, Niepubliczna Mistrzostwa Sportowego Olimpijczyk, Montessori,

Gimnazja: nr 2

Zespoły szkół: ZSP nr 1, ZKPiP nr 1, ZKPiG nr 1, ZKPiG nr 2, ZKPiG nr 5, ZKPiG nr 7, ZKPIG nr 12, ZKPIG nr 21,

 

W roku szkolnym 2017/2018 do programu przystąpiły placówki oświatowe:

Przedszkola: nr 2, nr 5, nr 7, nr 9, nr 12, nr 13,  nr 17, nr 20, nr 21, nr 24, nr 28, nr 31, nr 35, nr 40, nr 41, nr 42, nr 44, nr 48, nr 49, nr 58, nr 59, nr 63, nr 67, nr 71, nr 73, nr 74, nr 77, nr 82, nr 83, nr 84, nr 85, Niepubliczne w Oliwie, Morskie, KidsLab

Szkoły: nr 1, nr 11, nr 16, nr 18, nr 19, nr 20, nr 23, nr 24, nr 27, nr 35, nr 37, nr 38, nr 40, nr 46, nr 49, nr 52, nr 55, nr 57, nr 58, nr 62, nr 75, nr 82, nr 84, nr 86, nr 89

Inne: Bursa Gdańska

 

W roku szkolnym 2018 do programu przystąpiły placówki oświatowe:

Przedszkola: nr 32, nr 39, nr 59, nr 64, nr 68, nr 80, Publiczne Pozytywne nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, Niepubliczne Trampolina

Szkoły: nr 3, nr 26, nr 33, nr 65, nr 67, nr 81, IV LO, IX LO, Pozytywna Szkoła Podstawowa

 

Przedszkola oraz szkoły zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać chęć udziału do koordynatora na adres mailowy gdanskjemyzdrowo@opz.gdansk.pl Po zaakceptowaniu warunków udziału (regulaminu) w programie, placówka przystępuje do programu.

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE ORAZ REGULAMIN UCZESTNICTWA

Aktualności dotyczące programu znajdują się na poniższej stronie internetowej jak również na http://opz.gdansk.pl/gdansk-jemy-zdrowo/

 

Charakterystyka programu:

Cel główny: Poprawa jakości żywienia dzieci i młodzieży na terenie gdańskich placówek oświatowych oraz poprawa jakości komunikacji dotyczącej żywienia dzieci w przedszkolach i szkołach pomiędzy placówkami a rodzicami i opiekunami.

Adresaci programu:

 • Program w części szkoleniowej dotyczy dyrektorów, intendentek, kucharek, pomocy kuchennych gdańskich placówek oświatowych.
 • Część informacyjna skierowana jest do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów (aplikacja mobilna JEMY ZDROWO oraz jemyzdrowo.edu.pl).

Program obejmuje:

 • Standard informacji o żywieniu w placówce oświatowej

  Działanie to polega na wdrożeniu systemu standardowego komunikowania rodziców i opiekunów o jadłospisie i składzie posiłków stołówki. W tym celu Intendentka wprowadza do systemu Jemy Zdrowo (jemyzdrowo.edu.pl) dane dotyczące posiłku. Miasto Gdańsk planuje, aby placówki oświatowe obowiązkowo korzystały z systemu wystandaryzowanej informacji o podawanych posiłkach.

  Wprowadzenie do systemu jadłospisu umożliwi rodzicom i opiekunom odczyt jadłospisu na pobranej wcześniej bezpłatnej aplikacji mobilnej (np. telefonie komórkowym). Dzięki temu rodzice mają pełny dostęp do informacji o składzie posiłków w danej placówce.

   

 • Szkolenia

  skierowane do dyrektorów, intendentów i kucharek, pomocy kuchennych szkolnych.

  Warsztat edukacyjny

  1. Zasady żywienia dzieci i dostępu do żywności w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów prawnych.
  2. Wystapienie przedstawiciela Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
  3. Zasady wdrażania standardu informowania o składzie posiłków.

        Warsztat kulinarny– dobre praktyki dla przedszkoli i szkół.

 • Konsultacje

  Podczas realizacji programu uczestnikom oferujemy wsparcie w zakresie wdrażanego w placówce programu.

 • Konkurs

  Placówki, które włączą się do programu mogą wziąć udział w konkursie na smaczne i zdrowe menu szkolne.

 • Przyznawanie certyfikatów

  Dla placówek, które włączą się w program i spełnią wyznaczone kryteria konkursowe otrzymają Certyfikat (szczegóły zamieszczone zostaną w Regulaminie Konkursu dostępnego na stronie jemyzdrowo.edu.pl w zakładce Konkurs)

KORZYŚCI DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ:

 • Bezpłatne szkolenia.
 • Materiał edukacyjny.
 • System standardowego tworzenia menu (online).
 • Możliwość udziału w konkursie „Smaczny i zdrowy jadłospis”
 • Dyplom potwierdzający udział w programie.
 • Podniesienie rangi szkolnej stołówki, jako miejsca zaspakajającego 30% całodziennego zapotrzebowania energetycznego.
 • Podniesienie rangi przedszkolnej stołówki, jako miejsca zaspakajającego 75% całodziennego zapotrzebowania energetycznego.
 • Integracja środowiska szkolnego w pracy nad poprawą jakości żywienia w szkołach.
 • Wymiana dobrych praktyk.

KORZYŚCI DLA DZIECI I RODZICÓW:

 • Systematyczny dostęp do pełnej informacji o aktualnym menu posiłków szkolnych i przedszkolnych.
 • Wzrost wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania – moduł edukacyjny aplikacji.
 • Możliwość odczytu jadłospisów w innych placówkach.
 • Możliwość zaplanowania posiłków w domu, dbając o różnorodność i prawidłowe ich zbilansowanie w ciągu dnia.

 

Uroczyste podsumowanie pierwszego roku realizacji programu "Gdańsk - Jemy Zdrowo"

więcej na: www.gdansk.pl/wiadomosci/Program-Gdansk-jeMY-zdrowo-Miasto-wsparlo-rodzicow-i-takie-sa-efekty-po-roku,a,59967

Dnia 24 sierpnia 2015 r. Prezydent Miasta Gdańska przedstawił priorytety edukacyjne na rok szkolny 2015/2016, w tym wdrożenie nowego programu „Gdańsk - jeMY zdrowo!”
więcej na: www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,39120.html

Podczas cyklicznego spotkania dyrektorów gdańskich placówek oświatowych, odbyła się prezentacja założeń programu Gdańsk-jeMy zdrowo!
więcej na: http://www.gdansk.pl/urzad/edukacja_nowy,1806,39197.html