Kontakt

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień

80-397 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 61
tel./fax 58/553-43-11

 

Koordynator Programu Gdańsk-jeMY zdrowo!

Małgorzata Kaźmierczak

e-mail: malgorzata.kazmierczak@opz.gdansk.pl