Kontakt

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień
ul. Wrzeszczańska 29
80-409 Gdańsk

tel. +48 583200256

 

Koordynator Programu Gdańsk-jeMY zdrowo!

Barbara Dąbek-Rychter

Bezpośredni kontakt z koordynatorem programu drogą elektroniczną: 

e-mail: gdanskjemyzdrowo@opz.gdansk.pl